Brugervilkår

Introduktion

Swappi er en portal, hvor du kan bytte dine kompetencer gratis. Når du besøger Swappi, accepterer du følgende vilkår. Disse ydelser stilles til rådighed for dig af Swappi, CVR-nr. 36558709, Peter Fabers Gade 39 4. tv., 2200 København N, Danmark.

Denne politik træder i kraft den 1. januar 2017.

Anvendelse af Swappi

For at benytte Swappi skal du lave en brugerprofil. Vi anbefaler, at du gør dig umage med din beskrivelse af dig selv og dine kompetencer. Jo mere specifik og uddybende du kan skrive om, hvem du er, og hvad du kan tilbyde, jo lettere får du ved at bytte dine kompetencer. Når du har lavet en bruger, kan du tage platformen i brug og lave en annonce. Det er her igen en rigtig god idé, at være så specifik omkring den opgave/kompetence, du ønsker byttet, samt hvad du kan tilbyde til gengæld. Alle annoncer skal overholde reglerne om annoncering, som kan findes her (Regler om annoncering).

Ved anvendelse af Swappi indvilger du i ikke at gøre følgende:

  • overtræde relevant lovgivning, herunder forbrugeraftaleloven, aftaleloven, købeloven, markedsføringsloven samt andre relevante love
  • krænke disse brugervilkår eller vores Regler om annoncering
  • agere usandt eller vildledende
  • distribuere eller inkludere, spam, virus eller andre teknologier, der krænker Swappi eller brugerne heraf
  • ændre, kopiere og/eller distribuere andre personers materiale
  • krænke tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder
  • sammenstille eller indsamle oplysninger om andre uden deres samtykke
  • omgå foranstaltninger, der er anvendt for at hindre eller begrænse adgang til Swappis ydelser

Du har mulighed for at bedømme det stykke arbejde, du har byttet dig til. Dette er ikke et krav, og du kan ikke gøre krav på at få bedømt dit arbejde, selvom du har gjort det for den anden. Vi tager stærkt afstand fra betalende bedømmelser, og det kan medføre, at begge involveredes kontoer bliver lukket.

Misbrug af Swappi

Vi har implementeret en ”Anmeld annonce” knap på alle annoncer. Vi ønsker, at vores brugere skal benytte denne, hvis de oplever, at en side viser stødende indhold eller ikke overholder reglerne. Vi forbeholder os retten til at slette annoncer, fjerne indhold og træffe juridiske og tekniske foranstaltninger for at slette brugere uden forklaring. Vi forbeholder os yderligere retten til eventuelt at udlevere personlige oplysninger til politiet, hvis ikke lovgivningen bliver overholdt. Vi påtager os ikke ansvaret for overvågning af vores brugere. Derfor er det vigtigt, at I hjælper os med at overholde alle normer og regler. Vi ønsker ikke, at du laver mere end én bruger. Dette vil resultere i lukning af den ene konto (evt. begge). Der må på ingen måde indsamles kontaktoplysninger på andre brugere til brug for egen markedsføring. Man må ikke betale sig for at få en god bedømmelse for sit arbejde.

Priser og betalinger

Vi har visse ydelser, som vi kræver betaling for. Prisen for disse ydelser fremgår af Swappis hjemmeside www.swappi.dk. Vi forbeholder os retten til at ændre priserne herpå uden varsel. Disse ydelser skal betales med det samme og kan ikke købes på afbetaling. Ydelserne er opgivet i danske kroner (DKK) og er inkl. moms. Du vil modtage en kvittering, uanset om du har betalt for din annonce eller ej. Vi sender ingen faktura ud, som skal betales, da dette allerede er sket i forbindelse med oprettelse af annoncen. Betalinger af tillægsydelser på annoncer kan ikke refunderes.

Sikkerhed

Kontakt os på info@swappi.dk, hvis du oplever eller har mistanke om, at din konto har været misbrugt. Vi behandler dine personlige oplysninger med største forsigtighed, ingen af dine oplysninger vil blive videregivet, medmindre du selv har anmodet om det eller givet dit eksplicitte samtykke hertil. Der henvises i den forbindelse til Swappis gældende handelsbetingelser, som kan findes på hjemmesiden www.swappi.dk.

Hvis du oplever trusler eller andet ubehag fra en anden bruger i forbindelse med en byttehandel, skal dette anmelde til os på info@swappi.dk. Derefter vil sagen blive behandlet.

Lukning af Din Konto

Vi forbeholder os retten til at lukke eller spærre din konto uden varsel eller forklaring. Du kan skrive til info@swappi.dk, hvis du ønsker den genåbnet. Du kan læse mere om hvad der kan resultere lukning af din konto under ”Misbrug af Swappi”.

Ansvar for oprettelse af Indhold

Du er selv ansvarlig for, at de annoncer, du opretter, er i overensstemmelse med Swappis regler for annoncering og ikke overtræder nogen love (herunder den danske markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder. Du skal til enhver tid kunne redegøre for, at dine referencer er dine og ikke kopieret fra tredjemand. Brud på disse regler vil medføre lukning af din konto og eventuel politianmeldelse. Vi gennemgår ikke alle annoncer, du opretter, du er dermed ansvarlig for at alle regler og love bliver overholdt. Du er indvilliget i at skadesløsholde Swappi for ethvert tab, som Swappi måtte lide som følge af krænkelse af Swappi tjenester, brud på loven og eventuel krænkelse af tredjemands rettigheder.

Swappi og brugernes ansvar

Swappi stiller sin platform til rådighed og er ikke involveret i selve byttehandlen mellem platformens brugere. Swappi er derfor ikke ansvarlig for de ydelser, der udveksles eller kvaliteten af det arbejde, der udføres som en del af handlen på Swappis platform. Swappi fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier, indeståelser, betingelser (udtrykkelige eller implicitte), herunder om kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, mv., der måtte følge af lovgivningen.

Du er selv ansvarlig for, at relevant lovgivning bliver overholdt, herunder skattelovgivningen (Du kan læse mere om skat og moms ved byttehandler her). Det er vigtigt, at du sætter dig ind i disse regler, før du benytter vores hjemmeside.

Swappi er hverken ansvarlig for, at brugen af platformen medfører tab af penge, goodwill, omdømme, følgeskader eller for at begge parter udfører deres arbejde i henhold til indgået aftale. Swappi kan derfor heller ikke refundere eller give anden godtgørelse for tabt eller dårligt udført arbejde. Der er ingen penge involveret i byttehandlerne, og der kan ikke gøres krav på det, selvom om modparten ikke er i stand til at udføre arbejdet. Hvis to brugere beslutter sig for at udveksle penge i en byttehandel, er det på eget ansvar.

Personlige oplysninger

Ved brug af Swappis platform og ydelser, indvilger du i at følge Swappis persondatapolitik. Du kan finde vores fortrolighedspolitik her (fortrolighedspolitik) og vores persondatapolitik her (handelsbetingelser).

Du er alene ansvarlig for, at din adgangskode er sikret. Hvis du oplever, at din konto eller din adgangskode er blevet misbrugt eller har mistanke om, at den er blevet det, bør du straks ændre adgangskode og evt. kontakte kundesupport her (Kundesupport).

Ændringer eller Rettelser

Swappi opdaterer løbende ændringer og rettelser i brugervilkårene, og du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til brugervilkårene, kan du kontakte vores Kundesupport.

53

Aktive annoncer

91

Tilmeldte profiler

0

Anmeldelser

Hold dig opdateret

Få de seneste nyheder fra Swappi omkring announcer tilbud og meget andet.